Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: An introduction to the world's oceans
Tác giả: Keith A. Sverdrup
Alyn C. Duxbury
Alison B. Duxbury
Từ khóa/ Chủ đề: Hải dương học
Biển
Tóm tắt: The water planet. Plate tectonics. The sea floor and its sedimeats. The physical properties of water. The chemistry of seawater. The structure and motion of the atmosphere...
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2003
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 521 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: