Viện Môi trường - Tài liệu

 

Tìm thấy 14 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
SDH/LT 03458, SDH/LT 03509 - Oil and gas pipelines : Integrity and safety handbook
      SDH/LT 03458, SDH/LT 03509 - Oil and gas pipelines : Integrity and safety handbook

Tác giả: R. Winston Revie editor
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 77.36 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03422 - Sludge management
      SDH/LT 03422 - Sludge management

Tác giả: Bhola R.Gurjar, Vinay Kumar Tyagi
Nhà xuất bản: CRC Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.96 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình độc học môi trường
      Giáo trình độc học môi trường

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Anh
Nhà xuất bản: Đại học Bách khoa
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 760.28 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở Khoa học môi trường
      Cơ sở Khoa học môi trường

Tác giả: Lưu Đức Hải
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 89.86 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật môi trường Việt nam
      Giáo trình luật môi trường Việt nam

Tác giả: Nguyễn Văn Phương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.52 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to the world's oceans
      An introduction to the world's oceans

Tác giả: Keith A. Sverdrup
Alyn C. Duxbury
Alison B. Duxbury
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 69.61 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Property rights in social and ecological context: case studies and design applications
      Property rights in social and ecological context: case studies and design applications

Tác giả: Susan Hanna
Mohan Munasighe
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.60 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Stewardship across boundaries
      Stewardship across boundaries

Tác giả: Richard L. Knight
Peter B. Landres
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.77 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Exploring ocean science
      Exploring ocean science

Tác giả: Keith Stowe
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 34.12 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Monitoring water in the 1990's meeting new challenges
      Monitoring water in the 1990's meeting new challenges

Tác giả: Jack R. Hall
G. Douglas Glysson
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.30 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Pollution prevention: funamentals and practice
      Pollution prevention: funamentals and practice

Tác giả: Paul L. Bishop
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.47 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Water resoures
      Water resoures

Tác giả: Emmanuel U. Nzewi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.74 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to marine drilling
      An introduction to marine drilling

Tác giả: Malcolm Maclachlan
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.52 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: