Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Cơ sở Khoa học môi trường
Tác giả: Lưu Đức Hải
Từ khóa/ Chủ đề: Môi trường
Cơ sở khoa học
Giáo trình
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2009
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 233 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 03/03/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: