Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: An introduction to marine drilling
Tác giả: Malcolm Maclachlan
Từ khóa/ Chủ đề: Địa chất biển
Khai thác biển
Máy khoan
Thăm dò biển
Tóm tắt: The development of marine rotary drilling preparation for an offshore drilling operation. The offshore ring and its equipment
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1986
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 346 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 02/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: