Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Giáo trình độc học môi trường
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Anh
Từ khóa/ Chủ đề: Môi trường
Chất độc
Ô nhiễm môi trường
Nhà xuất bản: Đại học Bách khoa
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2007
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 91 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 03/03/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: