Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: The operational use of automatic redar plotting aids (ARPA)
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Đồ thị ra đa
Ra đa định vị
Tóm tắt: Introduction. Course framework. Course outline and timetable. Detailed teaching syllabus. Instructor manual. radar exercise examples...
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1987
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 45 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.