Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: IMDG code: International maritime dangerous goods code. Vol. 1
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: An toàn Hàng hải
Tàu hàng
Tóm tắt: General provisions, definitions and training, classification. Dangerous goods list and limited guantities exceptions: dangerous goods list, limited quantities...Packing and tank provisions, consigment procedures...
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 438 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.