Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Sổ tay linh kiện, phụ tùng xe ô tô tải thông dụng
Tác giả: Nguyễn Thanh Quang
Từ khóa/ Chủ đề: Ô tô tải
Linh kiện
Người biên mục: PTH
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 308 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 03/01/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: