Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Diesel engine combustion simulator comlex M: Operaton Instruction
Tác giả: IEM Co., Ltd
Từ khóa/ Chủ đề: Diesel engine combustion
Động cơ đốt trong
Động cơ Diesel
Tóm tắt: Ggiới thiệu về động cơ Diesel mô phỏng quá trình đốt cháy comlex M. Tham khảo nội dung tài liệu để bổ sung bổ sung các kiến thức hữu ích cho bản thân, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.
Nhà xuất bản: Toyosu Koto-ku
Người biên mục: NVD
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 18 tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.87
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 10/05/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.