Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: The Diesel Engine Combustion Simulator Complex: Engine data IEM90TF (phần 2)
Tác giả: IEM Co., Ltd
Từ khóa/ Chủ đề: Diesel engine combustion
Động cơ đốt trong
Động cơ Diesel
Tóm tắt: Tổ hợp mô phỏng động cơ Diesel: Dữ liệu động cơ IEM90TF.
Nhà xuất bản: Toyosu Koto-ku
Người biên mục: NVD
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 67 tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.87
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 10/05/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.