Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PD/VT 00145-47 - Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1
Tác giả: Trịnh Chất, Lê Văn Uyển
Từ khóa/ Chủ đề: Hệ dẫn động cơ khí
Tính toán động học
Kỹ thuật cơ khí
Hệ dẫn động cơ khí
Chi tiết máy
Tóm tắt: Trình bày theo hướng tin học hóa nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng có thể lập trình để tính toán thiết kế từng chi tiết máy hoặc tính toán thiết kế hộp giảm tốc trên máy vi tính. Cùng nắm kiến thức trong ebook này thông qua việc tìm hiểu nội dung các phần sau: phần 1 hệ dẫn động cơ khí - cơ sở thiết kế và tính toán động học
Nhà xuất bản: Giáo dục
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2006
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 271tr.
DEMO TRUONG TIN: 621.8
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 31/01/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: