Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PD/VT 00287 - Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 2
Tác giả: Trịnh Chất, Lê Văn Uyển
Từ khóa/ Chủ đề: Hệ dẫn động cơ khí
Tính toán động học
Kỹ thuật cơ khí
Hệ dẫn động cơ khí
Chi tiết máy
Tóm tắt: Thiết kế kết cấu: kết cấu trục, các chi tiết truyển động, gối đỡ trục, khớp nối, thiết kế bệ máy,...và lắp ghép, dung sai, phương pháp trình bày bản vẽ: Chọn cấp chính xác, lắp ghép, dung sai kích thước, hình dáng và vị trí bề mặt...
Nhà xuất bản: Giáo dục
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2006
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 229tr.
DEMO TRUONG TIN: 621.8
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 31/01/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: