Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Fundamentals of preventive maintence
Tác giả: John M. Gross
Từ khóa/ Chủ đề: Bảo dưỡng
Bảo quản
Động cơ
Nguyên tắc bảo quản động cơ
Tóm tắt: Fundamentals of preventive maintence gives you a scalable, flexible 7 -setep. preventive maintence strategy than can be adapted to any environment-regardless of size, regardless of industry. From the initial steps to the realization of a fully functional system, this frank and practical book shows you how to: Establish PM scheduling, develop accurate equipment list
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 223 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 02/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: