Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Control systems technology
Tác giả: Curtis D. Johnson
Từ khóa/ Chủ đề: Công nghệ
Hệ thống điều khiển
Khoa học kỹ thuật
Kiểm soát tự động
Tóm tắt: Control systems technology is a comprehensive text focused on the knowledge required by practitioners to both understand and evaluate an existing control system. The text also enables readers to devise and design new control system applications
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 474 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: