Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Introduction to matlab 6 for engineers
Tác giả: William J. Palm III
Từ khóa/ Chủ đề: Matlab 6
Ngôn ngữ lập trình
Phần mềm MATLAB 6.0
Tóm tắt: Function handles and subfunctions. Dynamic field names and new structure syntax. Logical arrays and programing. Delay differential equations. Additrional graphic and matrix functions
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 29 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: