Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu đề xuất quy trình thi công và đảm bảo chất lượng tường cừ bê tông cốt thép dự ứng lực trong xây dựng tầng hầm nhà cao tầng
Tác giả: Đinh Ngọc Đức
Từ khóa/ Chủ đề: $aTường cừ bê tông cốt thép
Cừ bê tông cốt thép
Nhà cao tầng
Quy trình thi công
Tầng hầm
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Nguyễn Thanh Sơn
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 74 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: