Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Chống ăn mòn bê tông cốt thép công trình biển thông qua điều chỉnh cấu trúc bê tông
Tác giả: Nguyễn Văn Ngân
Từ khóa/ Chủ đề: Bê tông cốt thép
Cấu trúc bê tông
Chống ăn mòn
Công trình biển
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Xây dựng công trình thủy
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Phạm Toàn Đức
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 92tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: