Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty cổ phần công trình giao thông Hải Phòng
Tác giả: Đỗ Văn Hăng
Từ khóa/ Chủ đề: Đấu thầu xây dựng
Năng lực cạnh tranh
Công ty công trình giao thông Hải Phòng
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Xây dựng công trình thủy
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Phạm Văn Thứ
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 75tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: