Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu hợp lý công trình kè bảo vệ bờ sông
Tác giả: Mai Xuân Chính
Từ khóa/ Chủ đề: Công trình kè
Kè bảo vệ bờ sông
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Ngọc
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 74tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: