Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu quy hoạch giao thông vận tải quân Hải An, thành phố Hải Phòng đến năm 2025
Tác giả: Nguyễn Danh Long
Từ khóa/ Chủ đề: Giao thông vận tải
Hải Phòng
Quận Hải An
Quy hoạch
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Xây dựng công trình thủy
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Phạm Văn Trung
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 104tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: