Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu quy hoạch phát triển các tuyến luồng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và giải pháp thực hiện
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng
Từ khóa/ Chủ đề: Quảng Ninh
Quy hoạch phát triển
Tuyến luồng thủy nội địa
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Xây dựng công trình thủy
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Phạm Văn Trung
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 90tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: