Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi Đa Độ Hải Phòng và đề xuất giải pháp ứng phó
Tác giả: Phạm Thị Ngoan
Từ khóa/ Chủ đề: Biến đổi khí hậu
Đa Độ
Hải Phòng
Hệ thống thủy lợi
Tác động
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Xây dựng công trình thủy
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Đào Văn Tuấn
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 76tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: