Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu đánh giá tình hình xâm nhập mặn khu vực cửa sông Hóa-sông Thái Bình trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Tác giả: Lê Minh Tân
Từ khóa/ Chủ đề: Biến đổi khí hậu
Khu vực cửa sông
Nước biển dâng
Sông Hóa
Sông Thái Bình
Xâm nhập mặn
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Xây dựng công trình thủy
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Đào Văn Tuấn
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 79tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: