Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu tính toán cốt thép dầm bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 5574-2012; EUROCODE 2 VÀ ACI 318)
Tác giả: Phạm Thị Quỳnh Như
Từ khóa/ Chủ đề: Cốt thép
Dầm bê tông cốt thép
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Ngôn ngữ: Vie
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 61tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Người hướng dẫn: Hà Xuân Chuẩn
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: