Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu giải pháp tăng khả năng thông qua tuyến vận tải thủy nội địa Hải Phòng-Hà Nội
Tác giả: Đỗ Quang Bình
Từ khóa/ Chủ đề: Vận tải thủy nội địa
Tuyến vận tải thủy
Hà nội
Hải Phòng
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Xây dựng công trình thủy
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 627
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 65tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy
Người hướng dẫn: Hà Xuân Chuẩn
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: