Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Tự thiết kế lắp ráp 48 mạch điện thông minh chuyên về mạch điện trên xe ô tô
Tác giả: Trần Thế San
Từ khóa/ Chủ đề: mạch điện thông minh
xe ô tô
Người biên mục: PTH
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 174 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 21/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: