Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Tổ chức và công nghệ sửa chữa máy tàu thuỷ
Tác giả: Trần Hữu Nghị
Lê Văn Vạn
Từ khóa/ Chủ đề: Công nghệ sửa chữa
Máy tàu thuỷ
Tóm tắt: Tổ chức và sửa chữa tàu thuỷ.Tháo và khảo sát khuyến tật diêzen tàu thuỷ. Sửa chưũa xá chi tiết của diezzen tàu thuỷ. Lắp ráp động cơ diezen tàu thuỷ.Phương pháp tthực hiện một số nguyên công
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1995
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 510 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: