Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Basic ship theory
Tác giả: K.J. Rawson
Từ khóa/ Chủ đề: Cấu trúc tàu
Chế tạo tàu
Lý thuyết tàu
Tàu thuỷ
Thiết kế tàu
Tóm tắt: Naval architecture today ships. Basic geometric concepts, computers, approximate formulae and rules. Flotation and collision, safety of life at sea. The ship girder. Structural design and analysis. The ship enviroment and human factors. Powering of ships major ship design feature.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 707 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: