Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Rolling bearing analysis
Tác giả: Tedric A. Harris
Từ khóa/ Chủ đề: Hệ thống chịu lực
đóng tàu
Tính ổn định
Tóm tắt: Rolling bearing types and application, rolling bearing microgeometry. Distribution of internual loading in statically loaded bearings, in high speed bearings. Bearing deflection and preloading. Statically indeterminate shaft-bearing. Rolling bearing temperatures. Investigation and analysis of bearing
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 1085 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: