Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Reed's ship construction for marine students. Vol. 5
Tác giả: E.A. Stokoe
Từ khóa/ Chủ đề: Cấu tạo tàu
Kết cấu tàu thủy
Tàu thủy
Tóm tắt: Ship types and terms. Stresses in ship structures welding and materials. Bottom and side framing. Steel shell and decks. Bulkheads and deep tanks. Fore and arrangements. Affter end arrangements. Oil tankers, bulk carriers, liquefied gas carriers and container ships. Freeboard, tonnage, life saving appliances, fire protection and classification . Ship dynamics....
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1996
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 192 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: