Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hydrodynamics of ship propellers
Tác giả: John P. Breslin
Từ khóa/ Chủ đề: chân vịt
chong chóng
thuỷ động học
trục dẫn động tàu thuyền
Tóm tắt: Properties of distributions of singnlarities. Design of hydrofoil sections. Lifting surface theory. Propulsor configurations for increased efficiency. Pressure field generates by blade loading in hull wakes
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1996
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 557 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: