Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Ship construction
Tác giả: D.J. Eyres
Từ khóa/ Chủ đề: Chế tạo tàu thuỷ
Đóng tàu
Tàu thuỷ
Tóm tắt: Introduction to shipbulding: material and strength of ships welding and cutting, shipyard practice, ship tructure, international regulations.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1997
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 340 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: