Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Valve selection handbook
Tác giả: R.W. Zappe
Từ khóa/ Chủ đề: Piston
Van
Sổ tay
Tóm tắt: Introduction fundamentals manual valves, check valves. Fundamentals: fluid tightness of valves, sealing mechnism, valve seating, gasket, valve stem seals, manual valve: functions, selection, Globe, piston parallel gate, wedge, plug, ball, butterfly, pinch. Sizing pressure relief devices
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1999
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 324 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: