Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Diesel engine and fuel system repair
Tác giả: John F. Dagel
Từ khóa/ Chủ đề: Động cơ Diesel
Động cơ đốt trong
Hệ thống nhiên liệu
Tóm tắt: Diesel engine operating fundamentals. Understanding horsepower and related terms. Engine lisassembly considerations. Pistons, piston rings, and connecting rod asembly. Lubrication systems and tube oil. Cooling systems. Air inlet and exshaust systems diesel fuel, filters and fuel water separators. Mechinical and electronic governor operation. Detroit diesel corporation fuel sytem
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 832 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: