Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng hệ điều khiển mờ cho động cơ điện một chiều
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngân
Từ khóa/ Chủ đề: Động cơ điện một chiều
Hệ điều khiển mờ
Tóm tắt: Tổng quan về điều khiển mờ. Ứng dụng logic mờ điều khiển động cơ điện một chiều. Xây dựng mô hình vật lý và hệ thống điều khiển áp dụng logic mờ
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Tự động hóa
Người hướng dẫn: Trần Anh Dũng
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 64 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tự động hóa
Người hướng dẫn: Trần Anh Dũng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
2.0
Chuyên đề: