Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu nâng cấp hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất gạch Tuynel
Tác giả: Lai Xuân Bình
Từ khóa/ Chủ đề: Dây chuyền sản xuất
gạch Tuynel
Hệ thống điều khiển
Tóm tắt: Tổng quan về nhà máy và dây chuyền sản xuất gạch. Phân tích, đánh giá dây chuyền công nghệ nhà máy. Giải pháp nâng cấp hệ thống và mô phỏng hoạt động của dây chuyền
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Tự động hóa
Người hướng dẫn: Lưu Kim Thành
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 78 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tự động hóa
Người hướng dẫn: Lưu Kim Thành
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: