Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Thiết kế mô hình điều khiển giám sát cho hệ thống tự động tách sản phẩm khỏi khuôn đúc
Tác giả: Đoàn Đức Trọng
Từ khóa/ Chủ đề: Điều khiển giám sát
Hệ thống tự động
Khuôn đúc
Mô hình điều khiển
Tách sản phẩm
Tóm tắt: Khái quát về hệ thống tự động tachsarn phẩm khỏi khuôn đúc. Lựa chọn thiết bị và xây dựng mô hình hệ thống. Xây dựng hệ thống điều khiển giám sát
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Tự động hóa
Người hướng dẫn: Đinh Anh Tuấn
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 67 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tự động hóa
Người hướng dẫn: Đinh Anh Tuấn
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: