Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng chương trình điều khiển giám sát công đoạn đóng bao và xuất sản phẩm của dây chuyền sản xuất xi măng
Tác giả: Vũ Thu Huyền
Từ khóa/ Chủ đề: Chương trình điều khiển
Dây chuyền sản xuất xi măng
Đóng bao
Giám sát
Tóm tắt: Khái quát về công nghệ sản xuất xi măng. Tổng quan về PLC S7-300 và WINCC. Xây dựng chương trình điều khiển giám sát công đoạn đóng bao và xuất sản phẩm của dây chuyền sản xuất xi măng
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Tự động hóa
Người hướng dẫn: Hoàng Đức Tuấn
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 64 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tự động hóa
Người hướng dẫn: Hoàng Đức Tuấn
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: