Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu điều khiển mờ cho chuyển động của robot hai bậc tự do
Tác giả: Nguyễn Huy Đạt
Từ khóa/ Chủ đề: Điều khiển mờ
Robot hai bậc tự do
Tóm tắt: Tổng quan về robot công nghiệp. Phương pháp điều khiển logic mờ. Thiết kế hệ điều khiển vị trí cánh tay robot hai bậc tự do
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Tự động hóa
Người hướng dẫn: Lưu Kim Thành
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 66 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tự động hóa
Người hướng dẫn: Lưu Kim Thành
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: