Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy
Tác giả: Dương Đức Khải
Từ khóa/ Chủ đề: Chống nghiêng
Hệ thống điều khiển
Tàu thủy
Tóm tắt: Khái quát chung về hệ thống chống nghiêng tàu thủy. Tổng quan về phần mềm labview. Xây dựng hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy bằng phần mềm labview
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Tự động hóa
Người hướng dẫn: Hoàng Đức Tuấn
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 77 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tự động hóa
Người hướng dẫn: Hoàng Đức Tuấn
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: