Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng ngôi nhà thông minh
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Sơn
Từ khóa/ Chủ đề: Mô hình mô phỏng
Ngôi nhà thông minh
Mô hình
Tóm tắt: Nghiên cứu mô hình ngôi nhà thông minh. Giới thiệu các hệ thống và các loại thiết bị trong ngôi nhà thông minh. Xây dựng mô hình vật lý mô phỏng một số chức năng trong ngôi nhà thông minh
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Tự động hóa
Người hướng dẫn: Trần Anh Dũng
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 67 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tự động hóa
Người hướng dẫn: Trần Anh Dũng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: