Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu hệ thống dẫn đường quán tính không đế
Tác giả: Lê Văn Kỷ
Từ khóa/ Chủ đề: Hệ thống dẫn đường
Hệ thống dẫn đường quán tính không đế
Tóm tắt: Tổng quan về các hệ thống dẫn đường. Hệ thống dẫn đường quán tính không đế. Mô phỏng hệ thống dẫn đường quán tính không đế trên MALAB
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Thể loại: Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật điện tử
Người hướng dẫn: Phạm Văn Phước
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 79 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
Người hướng dẫn: Phạm Văn Phước
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 03/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: