Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khối trung tần và khuếch đại thị tần đài Rađa MP-102
Tác giả: Mai Văn Dũng
Từ khóa/ Chủ đề: Đài Rađa MP-102
Máy thu trung tần
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật điện tử
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 621.3
Người hướng dẫn: Trần Xuân Việt
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 63 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
Người hướng dẫn: Trần Xuân Việt
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 20/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: