Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Truyền động điện tàu thuỷ
Tác giả: Lưu Đình Hiếu
Từ khóa/ Chủ đề: Điện tàu thuỷ
Truyền động điện
Tóm tắt: Truyền động điện thiết bị lái tàu thuỷ. Truyền động điện neo và tời quấn dây. Truyền động điện thiết bị làm hàng và thiết bị bơm quạt gió
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2004
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 240 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: