Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Control system fundamentals
Tác giả: William S. Levine
Từ khóa/ Chủ đề: Hệ thống tự động
Tự động hoá
Tóm tắt: Note that this book includes major sections on digital control and modeling of dynamical system. There are also chapters on specification of control system. Nonlinearities and digital implementation of control systems: mathematical foundaion, models for dynamical system, software for control sysem analysis and design
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2000
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 475 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: