Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Refrigeration and air - conditioning
Tác giả: A.R. Trott, T. Welch
Từ khóa/ Chủ đề: Điều hoà không khí
Máy lạnh
Tóm tắt: Controls and other circuit components liquid chillers. Ice. Briners. Thermal storage. Cold store construction. Refrigeration for fruit, vegetables and other foods
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2000
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 377 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: