Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: CDMA systems engineering handbook
Tác giả: Jhong Sam Lee
Từ khóa/ Chủ đề: Hệ thống CMDA
Hệ thống đa truy cập
Mạch điện tử vô tuyến
Vô tuyến điện
Tóm tắt: Mobile radio propagation considerations. Basic cellular systems engineering. walsh functions and CRC codes. Theory and application of pseulonoise sequences. Modulation and demodulation of IS-95 spread spectrum signals. Diversity techniques and rake processing. CMDA cellular system design and erlang capacity. CMDA optimization issues
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1998
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 1228 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: