Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hướng dẫn áp dụng hệ thống qui phạm phân cấp tàu biển 2003: qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép.T.1.Phần 2 : kết cấu thân tàu và trang thiết bị (tàu dài từ 90m trở lên)
Tác giả: Đăng kiểm Việt nam
Từ khóa/ Chủ đề: đóng tàu biển
Tàu thuỷ
Tóm tắt: Kết cấu thân tàu thuỷ và trang thiết bị điện tàu dài từ 90 m trở lên:Sống mũi và sống đuôi, đáy đơn, đáy đôi, xà boong....Phụ lục hướng dẫn đối với kết cấu thân tàu có cơ cấu chế tạo bằng thép có độ bền cao, hướng dẫn tính toán trực tiếp độ bền các số liệu tham khảo
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2003
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 250 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 19/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: