Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hướng dẫn áp dụng hệ thống qui phạm tàu biển 2003: qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép.T.1,Phần 5: phòng phát hiện và chữa cháy
Tác giả: Đăng kiểm Việt nam
Từ khóa/ Chủ đề: đóng tàu
qui phạm
Tóm tắt: Qui định chung, khả năng cháy, phát hiện cháy và báo động, chữa cháy, phương tiện thoát nạn...Phụ lục các chi tiết về sự xuyên qua , các chi tiết của vật liệu chống cháy,,,,
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 199?
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 114 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 19/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: