Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Rules for materials and welding 2007.Part 2
Từ khóa/ Chủ đề: Đóng tàu
Quy phạm đăng kiểm
Tóm tắt: Materials for hull construction. Materials for equipment. Materials for machinery boilers, pressure vessels, an piping
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2006
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 439 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 19/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: